LUTS (2017) 9, 192–193

Announcement of Best Reviewer Award 2015–2016 LUTS has decided to establish the Best Reviewer Award to honor our reviewers who made substantial contributions in support of the journal. The editors have chosen top 10 reviewers according to their number of contribution and the quality of their contributions from Japan, South Korea and Taiwan. Top Reviewers by Country

Top 10 Reviewers – Japan Name

Institution

Yoshida, Masaki Sekido, Noritoshi Asakura, Hirotaka Aikawa, Ken Kitta, Takeya Yoshimura, Yasukuni Ishizuka, Osamu Minagawa, Tomonori Homma, Yukio

National Center for Geriatrics and Gerontology Toho University Medical Center Ohashi Hospital Saitama Medical University Fukushima Medical University Hokkaido University Graduate School of Medicine Yotsuya Medical Cube, Tokyo Shinshu University School of Medicine Shinshu University School of Medicine Graduate School of Medicine, the University of Tokyo

Selected

Agreed

Completed

14 9 8 8 7 7 6 6 5

14 9 8 8 7 7 6 6 5

14 9 8 8 7 7 6 6 5

Top 10 Reviewers – Korea Name

Institution

Oh, Mi Mi CHOI, SEONG Han, Ji-Yeon Oh, Seung-June Park, Won Hee Kim, Joon Chul Seo, Ju Tae Kim, Dae Kyung LEE, KYU-SUNG Min, Kweon Sik Kim, Hyun Woo

Korea University Medical Center Kosin University Hospital Pusan National University Yangsan Hospital Seoul National University Hospital Inha University Hospital The Catholic University of Korea Cheil General Hospital, Kwandong University College of Medicine Eulji University Hospital Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine Pusan Paik Hospital, Inje University St. Paul’s Hospital, The catholic university of Korea

Selected

Agreed

Completed

11 8 8 7 6 6 5 5 5 5 4

11 8 8 7 6 6 5 5 5 5 4

11 8 8 7 6 6 5 5 5 5 4

DOI: 10.1111/luts.12198

© 2017 John Wiley & Sons Australia, Ltd

193

Announcement

Top 10 Reviewers – Taiwan Name

Institution

Lee, Wei-Chia Chou, Eric Chieh-lung Chuang, Yao-Chi Wang, Chung Cheng Liao, Chun-Hou Juan, Yung-Shun yang, Stephen shei-dei Yu, Hong-Jeng Ho, Chen-Hsun Lin, Chih-Chieh Tong, Yat-Ching

Kaohsiung Chang-Gung Memorial Hospital, Kaohsiung, Taiwan China Medical University Hospital Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan En Chu Kong Hospital, College of Medicine, National Taiwan University No data Kaohsiung Medical University Hospital Buddhist Tzuchi General Hospital National Taiwan University Hospital and College of Medicine No data Taipei Veterans General Hospital College of Medicine, National Cheng Kung University

© 2017 John Wiley & Sons Australia, Ltd

Selected

Agreed

Completed

16 11 13 12 12 11 11 10 9 9 9

16 11 13 12 12 11 11 10 9 9 9

16 11 13 12 12 11 11 10 9 9 9

Announcement of Best Reviewer Award 2015-2016.

Announcement of Best Reviewer Award 2015-2016. - PDF Download Free
41KB Sizes 4 Downloads 15 Views